Houtstook een toenemend probleem

De luchtkwaliteit is in Brabant en zeker ook in Goirle problematisch.

De GGD geeft al jaren in hun rapporten aan dat de luchtkwaliteit dringend verbeterd dient te worden en dat de huidige situatie leidt tot minder gezonde levensjaren voor Brabanders, in dit geval Goirlenaren. Het is aan de gemeente om haar burgers op dit punt te beschermen.

De situatie is met de energiecrisis nog verslechterd door een verdere toename van houtstook. Veel mensen zien een houtkachel naast warmte vooral als een bron van gezelligheid en dat leidt ertoe dat het probleem met fijnstof steeds verder toeneemt.

Pro Actief Goirle heeft in juni een amendement ingediend om de Bakertand te ontwikkelen als houtstook vrije wijk. Dat amendement werd door alle fracties sympathiek gevonden maar verder niet gesteund. Dat laat zien dat bescherming van de bevolking tegen de effecten van fijnstof in Goirle geen prioriteit heeft, De last die astma- en COPD patiënten ervaren is in onze gemeente nog steeds, “Hun” probleem en niet het onze.

Toch zijn er argumenten ten over om als gemeente nu eens werk te maken van het beperken van de houtstook. Dat de voorzitter en fractieleden van LRG, de grootste fractie, via facebook breed uitdragen dat ze een extra hoeveelheid hout hebben laten aanrukken biedt helaas weinig perspectief.

Het is aan de overheid om zorg te dragen voor de bescherming van de bevolking, Dat nalaten is verzaken in een van de primaire taken waar een overheid voor staat. Pro Actief zal daarom moties blijven aanbieden die de houtstook problematiek doen verminderen. Het onderstaande lijstje is een schande en verwijtbaar aan alle gemeenteraadsleden die hun verantwoordelijkheid niet nemen.

➢ Bij 1 op de 5 (20,2%) kinderen met astma, is de astma toe te schrijven aan luchtverontreiniging.

➢ Bij bijna 1 op de 4 (22,9%) volwassenen met een hartvaatziekte, is de ziekte toe te schrijven aan luchtverontreiniging.

➢ Bij ruim 1 op de 7 (15,1%) longkankerpatiënten, is de longkanker toe te schrijven aan luchtverontreiniging.

➢ De gemiddelde vroegtijdige sterfte door blootstelling aan PM10 en NO2 is in Noord-Brabant 358 dagen. Brabanders verliezen dus gemiddeld bijna een jaar door vervuilde lucht.

➢ De gezondheidsschade door de blootstelling aan luchtverontreiniging is in Noord-Brabant vergelijkbaar met het meeroken van 4,9 sigaretten per dag.

U kan ook wat doen.  Laat ons samen werken aan een houtrookvrije samenleving.

Gerelateerde artikelen

Animal farm Goirle

Het nieuwe bestuursakkoord van de LRG-VVD-PvdA-CDA coalitie “Alle Goirlenaren zijn gelijk maar sommige zijn meer

Lees meer

Add Your Heading Text Here

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek