Visie, Missie & Strategie

Visie

De kernen Goirle en Riel bieden aan de huidige en toekomstige generaties een plek waar het aangenaam wonen is in een groene omgeving, waar iedereen zich goed kan ontwikkelen en waar we samen volop genieten. We zijn daar als gemeenschap samen verantwoordelijk voor.

Missie

Pro Actief Goirle is vanuit de politiek de aanjager om Goirle en Riel duurzaam, sociaal en economisch sterk te houden. Voor de inwoners en ondernemers nu en voor de generaties na ons. De duurzame ontwikkelingsdoelen (“Global Goals”) van de Verenigde Naties vormen het uitgangspunt.

Strategie

Wij staan midden in de Goirlese en Rielse gemeenschap en ondersteunen en faciliteren bewoners en ondernemers zodat ze hun potentieel maximaal kunnen benutten. We kiezen voor een goed beargumenteerde en constructieve rol in de gemeenteraad, altijd met het oog op het optimale maatschappelijk verantwoorde resultaat. Indien aan de orde, nemen we nemen daarbij ook graag bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Onze aanpak kenmerkt zich door het maken van afgewogen keuzes met respect voor de waarden en normen van belanghebbenden. We zoeken de samenhang en samenwerking met probleemeigenaren (als bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, provincie, Brabants Landschap) en gebruikers (inwoners, verenigingen, agrariërs, ondernemers). We respecteren ieders deelbelang in relatie tot het algemene belang waarbij het laatste prevaleert.

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek