Animal farm Goirle

Het nieuwe bestuursakkoord van de LRG-VVD-PvdA-CDA coalitie

“Alle Goirlenaren zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk dan andere”  Dat is de samenvatting van het afgelopen dinsdag aangenomen bestuursakkoord: “Samen bouwen” .

Samen dat betekent in dit geval LRG,VVD,PvdA,CDA en Gezond Verstand. Deze laatste claimde dat het document zo goed als volledig aan hen te danken was. De suggestie dat het de voortzetting is van het oude bestuursakkoord werd door Pro Actief Goirle en D66 met verve bestreden. Na het halleluja verhaal van de nieuwe coalitie in het GB vorige week, een aantal punten die duidelijk maken waarom de coalitie alles doet behalve “Samen bouwen”.

3 miljoen bezuinigen op het sociaal domein.

“We geven € 240,- per inwoner van Goirle meer uit aan het sociaal domein dan omliggende gemeenten!”,  daarmee wordt deze bezuiniging, behalve door de VVD-partijen( LRG,GVGR), ook verdedigd door zowel CDA als PvdA. Mark Verhoeven beloofde nog met een doorrekening te komen. Daarnaar zijn we zeer benieuwd, ambtelijk onderzoek heeft tot dusver geen verspillingen aangetoond. De oorzaak van de hogere uitgaven is vooral gelegen in de leeftijdsopbouw van Goirle. 

We hebben veel meer inwoners ouder dan 75 jaar dan andere gemeenten en veel minder jongvolwassenen. Dat betekent meer uitgaven omdat de goedkoopste leeftijdsgroep minder vertegenwoordigd is en de duurste groep oververtegenwoordigd. Het toepassen van de wet leidt dan tot hogere kosten. Bezuinigen betekent bijvoorbeeld; geen of minder huishoudelijke hulp, geen traplift of geen scootmobiel. De PvdA beloofde: “Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.” Hoe dan? en het CDA schreef: “We moeten achter, naast en voor inwoners gaan staan.”, waar staan ze nu?

Gedeeltelijke verkoop Jan van Besouw

Het loket en sociale en culturele voorzieningen naar het JvB te verplaatsen is slim en kostentechnisch verantwoord. Een onderzoek doen naar gedeeltelijke verkoop wat deze coalitie van plan is, is dat niet.Dit wordt het zoveelste onderzoek dat alleen maar tot kosten zal leiden. 

Sportpark Van den Wildenberg en de sportverenigingen van  Riel verplaatsen naar het Riels kwadrant

Het Riels Kwadrant is qua oppervlakte kleiner dan het sportpark “Van den Wildenberg”. Toch is er volgens de nieuwe coalitie voldoende ruimte voor de buitensport van Goirle en Riel en voor het Mill-Hill  Een gedeeltelijke verplaatsing kan ook, volkssporten zoals voetbal gaan dan met Mill-Hill naar het Riels Kwadrant.Tennis en hockey, sporten met veel VVD aanhang mogen dan blijven. Er komt dus minder ruimte voor sport terwijl de bevolking steeds verder toeneemt. Ook het zwembad moet volgens deze coalitie verdwijnen.

De toekomst van Mill-Hill wordt zwaar gehypothekeerd

20 miljoen wil de nieuwe coalitie nog uitgeven aan de nieuwbouw van Mill-Hill. Dat het nieuwbouw moet worden als het gebouw verplaatst wordt naar het Riels kwadrant is voor de nieuwe coalitie het uitgangspunt. Hoe reëel die 20 miljoen is gezien de eerder gepresenteerde scenario’s kan alleen door LRG  of de VVD  worden uitgelegd. Mill-Hill is qua kwalitatief werkgeverschap en binding met jeugd en jonge gezinnen een belangrijke meerwaarde en belangrijk in de gezonde opbouw van onze gemeenschap.

Waarin investeert de coalitie dan wel? een geluidswal van 7 miljoen

In de bakertand wordt de geluidswal betaald uit de grondexploitatie door de ontwikkelaar. In het Barbara Benz park komen woningen op kavels van minimaal 750m2, dat betekent dat daar in principe woningen van meer dan € 1 miljoen worden neergezet. Waarom dan 7 miljoen aan kosten door de gemeenschap gedragen moeten worden ziet alleen deze coalitie als rechtvaardig. Dat zijn 7 miljoen die bezuinigd worden op ouderenzorg, sociale en culturele voorzieningen. “Sommige Goirlenaren zijn nu eenmaal gelijker dan anderen”. We begrijpen dat de hogere inkomens van LRG en GVGR dat VVD standpunt huldigen. Of kiezers van PvdA en CDA vinden dat dit een goede vertaling van hun verkiezingsbeloften is merken we in 2026.

 

Gerelateerde artikelen

Add Your Heading Text Here

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek