Kernwaarden

Proactief

Pro Actief Goirle is onze naam maar vooral ook onze wijze van werken. De samenleving verandert en daar spelen wij vroegtijdig op in. Wij maken keuzes die met het oog op de toekomst een wezenlijke bijdrage leveren aan het sociaal verantwoord en economisch haalbaar realiseren van een maatschappij die is ingericht voor de nabije en vooral de verre toekomst.

Verbindend

Pro Actief Goirle gaat voortdurend en in alle fases van de besluitvorming de dialoog aan met burgers, maatschappelijke groeperingen, ondernemers en overheidsinstanties. Door actief de verbinding te zoeken en goed te luisteren maken wij afgewogen keuzes en komen waar nodig op voor specifieke belangen. Pro Actief Goirle is betrokken, heeft hart en maakt zich hard voor de zaak. We zijn gericht op samenwerking met onze omgeving vanuit het principe: “Samen kom je verder en bereik je meer”.

Lef

Pro Actief Goirle gaat ingewikkelde discussies niet uit de weg. We durven moeilijke keuzes te maken op basis van argumenten. Goed onderbouwde keuzes maken, gericht op het algemeen belang, betekent ook dat we het niet iedereen altijd naar de zin kunnen maken. We kunnen onze keuzes altijd uitleggen.

Deskundigheid

Pro Actief Goirle zorgt ervoor goed op de hoogte te zijn van wat er speelt en wat realistisch mogelijk is. We hebben of vinden via ons netwerk expertise op de maatschappelijk belangrijke terreinen. Daardoor kunnen we creatieve oplossingen in beeld brengen en afgewogen standpunten innemen.

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek