Mark van Oosterwijk – Lid

Sinds 2006 ben ik het jongste gemeenteraadslid in Goirle (bouwjaar 1986). Juist omdat ik nog jong ben zet ik me bij uitstek in voor het Goirle en Riel van de toekomst. Over decennia moeten Riel en Goirle een plek zijn waar het goed wonen, goed werken, zorgeloos opgroeien en geweldig genieten is. Ik realiseer me dat dit streven noopt tot keuzes. Ik vind het belangrijker weloverwogen keuzes te maken en dit met goede argumenten uit te leggen, dan het iedereen naar de zin te maken. Eerlijk duurt het langst.
Na 16 jaar in de raad doe ik bij deze verkiezingen een stapje terug. Het is tijd om ruimte te maken voor anderen.
In de raad heb ik me altijd ingezet voor een bestuurscultuur en vergaderwijze die past bij de huidige tijd, waarin ruimte is om met inwoners in gesprek te gaan en waarin de raad, de volksvertegenwoordiging, een sterke positie heeft ten opzichte van burgemeester en wethouders en ambtenaren.