Marijo Immink- Bestuurslid

Ik ben Marijo Immink, getrouwd met Michel en moeder van drie volwassen zelfstandig wonende
kinderen, waarvan er intussen twee weer terug in Goirle wonen. In 1993 zijn we naar Goirle verhuisd. De kinderen zijn er opgegroeid, naar school gegaan en vriendschappen zijn ontstaan. Het rijke sociale verenigingsleven heeft er toe bijgedragen dat het goed wonen, werken, leven en recreëren is in ons mooi groen en doenerig dorp. In Goirle voel ik me thuis.
De afgelopen twaalf jaar ben ik actief geweest in de gemeentepolitiek voor Pro Actief Goirle.
Vier jaar als raadslid en acht jaar als wethouder. Acht jaar lang mocht ik wethouder zijn in onze
gemeente met de mooiste portefeuille; namelijk het sociale domein.
Vanaf het begin was het voor mij duidelijk dat mijn mensvisie aansloot op mijn visie op werken in
het Openbaar Bestuur en op de visie van Pro Actief Goirle; namelijk dat de samenleving beter
wordt wanneer iedereen kan meedoen. Waarbij ieder mens uniek is en ieders inbreng waardevol.
Vanuit die visie ben ik de lokale politiek in gegaan. Ook met de wetenschap dat Pro Actief Goirle
een partij is die verantwoordelijkheid neemt en keuzes durft te maken in het belang van onze
kinderen en kleinkinderen.
In juni 2021 heb ik besloten me niet opnieuw verkiesbaar te stellen als wethouder. Na twaalf jaar
met veel passie en betrokkenheid actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek, was het tijd om de
balans op te maken. De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 waren voor mij een natuurlijk
moment om hier ruimte voor te creëren.
Nu draag ik mijn steentje bij aan de belangen van inwoners als bestuurslid van Pro Actief Goirle.
Want samen kunnen we duurzame keuzes maken die ervoor zorgen dat het goed wonen, werken,
leven en recreëren is en blijft in onze mooie gemeenschap!