Jeroen Straathof – Burgerraadslid

Ik ben Jeroen Straathof (47 jaar) en woon bijna twintig jaar met veel plezier in Goirle. Ik woon samen met mijn vrouw, 3 tienerkinderen en een hond in de wijk De Hellen. Het dorpse karakter, de mooie woonomgeving en het vele groen maken het goed wonen in onze gemeente. Naast mijn werk als concerncontroller bij een grote overheidsorganisatie in Tilburg doe ik graag aan sport. Ik ben een fanatieke hardloper. In de zomer zit ik regelmatig op de racefiets en daarnaast ga graag een paar keer per jaar zeilen. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een betere samenleving.

Wij leveren allemaal onze bijdrage aan de samenleving bijvoorbeeld in de wijze waarop we met elkaar omgaan en aandacht hebben voor elkaar en onze woon- en leefomgeving. Hierbij vind ik het belangrijk dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en kan of moet nemen. Iedereen moet mee kunnen doen om nu en in de toekomst goed samen te leven, goed te wonen en goed te kunnen werken. Om daar een bijdrage aan te leveren, speelt de gemeente een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Als inwoner van de gemeente Goirle denk ik dat ik via de partij Pro Actief Goirle vanuit lokaal inzicht en lokale kennis de beste kans heb om invloed te hebben op bovenstaande idealen.

Het lef om keuzes te maken -die goed onderbouwd zijn met argumenten- en de ruimte om te focussen op wat lokaal voor ons en onze gemeente van belang is, vind ik aansprekende elementen in de uitgangspunten van Pro Actief Goirle. Dat was voor mij een belangrijke overweging om als lid te worden van Pro Actief Goirle. Daarnaast vind ik het mooi dat actief de verbinding wordt gezocht en er toekomstgericht/ pro-actief wordt gedacht om onze geweldige woon- en leefomgeving duurzaam te kunnen behouden en zelfs te verbeteren. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Vanaf juni 2022 ben ik actief als burgerraadslid met als focus financiën en organisatie.