Pro Actief Goirle is blij met het nieuwe bestuursakkoord.

Het nieuwe bestuursakkoord Goirle:Sterk en in balans legt de basis onder de coalitie voor de bestuursperiode 2022-2026, is klaar. Het is het basisdocument waarin de hoofdlijnen worden uitgezet van wat de coalitiepartijen samen willen bereiken de komende 4 jaar. Dat document wordt  aan  de hele raad aangeboden als start van de nieuwe raadsperiode. 

Regeren is vooruitzien, dat betekent dat het document vooral toekomstgericht is. Alles wat beleidsmatig in de afgelopen jaren reeds is afgesproken en de komende periode in uitvoering moet worden gebracht is niet opgenomen in dit akkoord…  Onderwerpen zoals inclusie en asiel staan bijvoorbeeld uitgewerkt in “Goirle Glanst”, cultuur kan verder bouwen aan de uitvoering op basis van de Cultuurnota. Hier zal de komende jaren zeker aan worden gewerkt.  

De nieuwe coalitie gaat met dit bestuursakkoord verder met nieuw beleid en de onderwerpen die aan een hernieuwde oriëntatie toe zijn zoals: Woningbouwbeleid op basis van een nieuw woonbehoefte onderzoek. Mobiliteit en leefbaarheid in termen van veiligheid, geluidsbescherming en luchtkwaliteit. 

De opdrachten voortvloeiend  uit de noodzaak tot klimaatadaptatie en tenslotte de betaalbaarheid van al deze ambities met de strategische heroriëntatie. Ook de manier waarop onze inwoners worden betrokken bij belangrijke beslissingen en besluitvorming krijgt de komende jaren volop aandacht.

We horen bij herhaling de vraag, waarom het drie maanden moet duren om zo iets op te schrijven. Wat men zich daarbij moet realiseren is dat alle onderwerpen doorgesproken moeten worden, men een gezamenlijke interpretatie moet opbouwen van wat er nu precies bedoeld wordt en alle partijen zich moeten herkennen in het uiteindelijke resultaat. Af en toe was daar een stevig gesprek voor nodig over het belang, de interpretatie, de mate van detail of concreetheid van wat wordt neergeschreven. 

Maar het belangrijkste is dat aan het eind van het proces partijen de gerechtigde verwachting hebben dat ze met dit akkoord vooruit kunnen en dat ze er voldoende vertrouwen in hebben dat ze met deze coalitie de komende 4 jaar kunnen samenwerken op een wijze die Goirle vooruit helpt. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat switch van wethouders leidt tot vertraging, extra kosten en daarmee terugval in de dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Als Pro Actief Goirle zijn we vooral blij dat we met de andere drie coalitiepartijen m.b.t. woningbouw, mobiliteit, leefbaarheid, milieu en financiering van het sociaal domein hard aan de slag willen. Dat zal in eerste instantie een opdracht worden aan het nieuwe college om dit akkoord te vertalen in een uitvoerbaar plan.

Pro Actief Goirle kijkt met vertrouwen uit naar de start van het nieuwe college en wil er als partij alles aan doen om deze coalitie tot een succes te maken, uiteraard samen met alle partijen in onze gemeenteraad. Wij wensen het nieuwe college daarbij veel succes.