Ad van Elsacker – Raadslid

Ik ben Ad van Elsacker.
Ik ben geboren op het mooie landgoed Gorp en Roovert, waar ik de eerste 20 jaren van mijn leven door mocht brengen. Daar heb ik geleerd om van de natuur te genieten en er respect voor te hebben. Ik ben nog steeds een voorvechter voor het behoud en onderhoud van de mooie natuur die we hier in Goirle rijk zijn.
Tijdens mijn werkzame leven ben ik bijna 40 jaar leerkracht en adjunct-directeur in het Goirlese basisonderwijs geweest. Het mag duidelijk zijn dat ik nog steeds het onderwijs, de jeugd van Goirle en
de jeugdzorg een warm hart toedraag.
In mijn opleiding kreeg ik al mee dat het de bedoeling is dat je naast je baan als leerkracht je ook in
dient te zetten voor de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Dit heb ik heel mijn leven ook geprobeerd op bestuurlijk en organisatorisch niveau.
Momenteel ben ik al weer een paar jaar voorzitter van de Formulierenbrigade Goirle&Riel. We proberen met onze groep vrijwilligers vooral de minima bij te staan in het doolhof van formulieren en regelingen. Gebleken is dat hier veel behoefte aan is. Daarom heeft minimabeleid en WMO mijn bijzondere aandacht.
Ik vind Pro Actief Goirle vooral een goede partij omdat zij telkens kijken wat er in de gemeente gebeurt en waar behoefte aan is. Dus niet van tevoren een dicht getimmerd bestuursakkoord, maar vooral flexibel zijn in de zaken die op je afkomen. Daarnaast zijn natuurlijk op langere termijn de milieuproblematiek en de duurzaamheid duidelijke speerpunten van de partij.
Tot slot vind ik dat we samen, dus ook met andere partijen, ons mooie Goirle in stand kunnen
houden.

Na een korte periode als burgerraadslid ben ik nu actief als raadslid met als focus het sociaal domein.