Pro Actief Goirle houdt college aan afspraak jeugdhonk!

Afgelopen week sprak onze fractievoorzitter Henk Gabriels met een nagenoeg voltallig college over de uitvoering van de motie Huisvesting Jongerenwerk. Beter gezegd over het feit dat de motie nog steeds niet is uitgevoerd. Onze motie van maart 2021 ondersteund door D66, VVD, PvdA, AP en SP werd raadsbreed aangenomen en gaf het college de opdracht te zorgen voor een fysiek thuis voor het Jongerenwerk. Dat moet het college zoeken binnen het sociaal vastgoed van de gemeente.

We hebben het afgelopen jaar een aantal keren gevraagd aan het college hoever het met de uitvoering stond. Telkens werd ons beloofd dat het wel goed zou komen, we moesten geduld hebben.
Groot was dan ook onze verbazing toen eind januari het college doodleuk in een raadsinformatiebrief aangaf dat zij het zoeken naar een fysiek thuis hadden uitbesteed aan de hoofdaannemer van het voorliggend veld; Contour de Twern! Dat is absoluut tegen de afspraken in de motie in. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de motie en is daarnaast ook eigenaar van het sociaal vastgoed. Meerdere partijen in de raad zijn het daarmee eens. Vandaar het gesprek met het college wat Henk Gabriels samen met Piet Verheijen van D66 aanvroeg.
Het resultaat van alle inspanningen is dat in de raad van 8 februari nogmaals is afgesproken dat het college op zoek gaat naar een fysiek thuis voor het Jongerenwerk. Dat moet gevonden worden binnen hét sociaal vastgoed van de gemeente. Het college moet uiterlijk in juli 2022 met een voorstel daarvoor in de raad komen. Het college deed deze herbelofte nadat zij haar excuses had aangeboden:” Bij de uitvoering van de motie is ons college op een ander spoor terecht gekomen dan uw raad bedoelde”. “Voor het gebrek aan communicatie hierover en ook over onze interpretatie van de afdoening van de motie bieden wij onze welgemeende excuses aan”, aldus wethouder Swaans. Het is soms lastig dit college aan hun afspraken te houden. Maar als betrokken partij blijven wij onze controlerend taken telkenmale oppakken. Dat verdienen de inwoners van Goirle en Riel. Dat verdienen onze jongeren!

Ook het Brabants Dagblad was duidelijk in haar kwalificatie van de ontstane situatie: Hard oordeel raad Goirle. Jongerenwerk: Swaans diep door het stof.

Gerelateerde artikelen

Animal farm Goirle

Het nieuwe bestuursakkoord van de LRG-VVD-PvdA-CDA coalitie “Alle Goirlenaren zijn gelijk maar sommige zijn meer

Lees meer

Add Your Heading Text Here

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek