Christel van Neerven: wethouder namens Pro Actief Goirle

Pro Actief Goirle is er trots op dat we ook de komende 4 jaar met een wethouder gaan meebouwen aan de ontwikkeling van Goirle en Riel als prachtige gemeente. Christel van Neerven gaat zich in het college als wethouder bezighouden met  o.a. inkoop van het sociaal domein, onderwijs, sport en jeugd. 

Als partij zijn we er trots op dat Christel zich als wethouder heeft gekandideerd. Zij zal het stokje in het college naar onze stellige overtuiging op een succesvolle en actieve wijze overnemen van Marijo Immink.

Tevens zal Christel ervoor zorgen dat het gedachtegoed van Pro Actief Goirle, en natuurlijk van al die Goirlenaren en Rielenaren die op onze partij hebben gestemd, actief in het gemeentebeleid tot zijn recht blijft komen. Daarmee geven we als Pro Actief Goirle aan dat we ambitieus zijn in het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. En dat we onze schouders willen zetten onder de verdere ontwikkeling van Goirle en Riel.

Christel kent de gemeente erg goed en heeft in bestuurlijk opzicht haar sporen verdiend. Zo heeft zij ervaring als gemeenteraadslid, als fractievoorzitter en als bestuurslid van onze partij. In haar inmiddels 30-jarige loopbaan in de HRM (Human Resources Management)-sector, in o.a. de zorg, onderwijs en de gemeentelijke overheid, heeft ze veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen en het ontwikkelen van thema’s en onderwerpen die mensen aangaan. Altijd samen met anderen, voor anderen. 

Christel: “Wat mij drijft is: samen goede dingen realiseren, ieder vanuit de eigen kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Mijn kracht zit hem in het verbinden van mensen en ideeën. Als wethouder ben je een spin in het web en een motor achter allerlei processen. Ik heb er veel zin in en vind het een grote eer om dit voor Goirle en Riel te mogen betekenen.” Christel is in 1967 geboren in Stiphout en woont sinds eind 2007 in Goirle. Ze heeft culturele antropologie, communicatiewetenschap en bedrijfskunde gestudeerd. Daarna is zij werkzaam geweest voor o.a. het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, CZ en de laatste jaren bij Avans Deeltijd. 

Kortom: Christel kan als wethouder het verschil maken en bijdragen aan een sterk college in goede samenspraak met alle partijen in de raad van onze mooie gemeente. Wij als Pro Actief Goirle zullen haar hier in steunen en wensen haar veel succes en werkplezier toe.

Gerelateerde artikelen

Animal farm Goirle

Het nieuwe bestuursakkoord van de LRG-VVD-PvdA-CDA coalitie “Alle Goirlenaren zijn gelijk maar sommige zijn meer

Lees meer

Add Your Heading Text Here

Word lid

Ben jij betrokken op het wel en wee van Goirle? Herken je je in onze missie en visie? Dan is een lidmaatschap van Pro Actief Goirle misschien iets voor je.

Actueel
Instagram
Onze 4 pijlers
Ontdek