Kernwaarden

Wij zien veel kracht bij de bewoners en ondernemers van Goirle. Wij gaan uit van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun welbevinden. Pro Actief Goirle zet zich in om hen te ondersteunen zodat zij deze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Pro Actief Goirle geeft niet alleen verantwoordelijkheid maar neemt deze ook.

Dit is te herkennen in onze kernwaarden:

1. Proactief

We heten niet voor niets Pro Actief Goirle. De samenleving verandert en daar spelen wij op in. Wij maken keuzes die een duurzaam fundament leggen voor toekomstige generaties. Zodat ook onze (klein)kinderen goed kunnen wonen, opgroeien, werken en genieten in Goirle.

2. Betrokken

Pro Actief Goirle kiest voor de verbinding. Wij gaan de dialoog aan met burgers, verenigingen, ondernemers en overheidsinstanties. En door goed naar hen te luisteren kunnen wij afgewogen keuzes maken. En dat doen we dan ook.

3. Lef 

Pro Actief Goirle heeft lef. Wij gaan moeilijke discussies niet uit de weg. En we durven keuzes te maken. We vinden het belangrijker keuzes te maken die we kunnen onderbouwen met argumenten dan het iedereen naar de zin te maken.  

4. Deskundig

Pro Actief Goirle neemt verantwoordelijkheid als politieke partij. Om optimaal de brug te kunnen slaan tussen burgers, ondernemers, verenigingen en overheid zorgen wij ervoor goed op de hoogte te zijn van wat er speelt en de juridische mogelijkheden. We hebben expertise in huis op verschillende maatschappelijk belangrijke terreinen waardoor we afgewogen standpunten kunnen innemen, maar ook creatief naar de beste oplossingen kunnen zoeken.  

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.