29 november 2018 - redactie Pro Actief Goirle

De verantwoordelijkheid van de Raad

Herhaaldelijk zien we dat gemeenteraadsleden afstand nemen van besluiten waar ze zelf verantwoordelijk voor waren. Populair reageren is tegenwoordig in, maar het helpt ons zo weinig vooruit.

Mark van Oosterwijk had de volgende reactie n.a.v. de situatie in de Heisteeg met Danvo en de situatie omtrent het hondenpension in Riel.

In een ideale wereld neemt het college van B&W alleen besluiten waarbij geen belangentegenstellingen voorkomen. In een nog idealere wereld zijn de regels waarop die besluiten zijn gebaseerd niet nodig, omdat iedereen alleen dingen doet waar een ander geen last van heeft.
Helaas is de werkelijkheid anders. Neem als voorbeeld Danvo. Beteugeling van geluidsoverlast heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van Danvo. Niet beperken heeft gevolgen voor omwonenden. Belangen botsen dus. Om als overheid betrouwbaar te kunnen zijn, hebben we algemene regels die herhaald toepasbaar zijn en voor iedereen gelden. Met die regels geven we invulling aan de botsende belangen. Bewoners mogen vertrouwen hebben in het naleven van die regels, maar ook bedrijven kunnen zich op dezelfde regels beroepen.

En daar zit de crux. Gebeurt er nu iets dat wel binnen de algemene regels past, maar desondanks door belanghebbenden als ongewenst wordt gezien, dan kan de ene partij aan de regels rechten ontlenen, de andere partij vaak louter ergernis. 

Wat we als raad/politiek moeten doen is goed nadenken over hoe je regels maakt die wel houvast geven, een stok zijn om op te leunen, maar niet ervaren worden als een stok om mee te slaan. De politiek/de raad maakt daarvoor de regels en procesafspraken. Wat we als raad niet moeten doen, en sommigen doen dat helaas wel vaker, is doen alsof je geen verantwoordelijkheid voor die regels draagt. 

De raad is immers net zo goed 'de gemeente' als dat het college dat is. Het is de raad die instemt met een ontwikkeling van woningbouw Als vervolgens op basis van dat raadsbesluit vergunningen worden verleend, moet je als raadslid niet zeggen dat is onverstandig.
 

Wat we dus vooral missen, is zelfreflectie bij de raad. Wat hadden wij nou anders of beter moeten doen om ongewenste situaties te voorkomen? Kunnen we daarvan leren en het in de toekomst beter doen? Vingerwijzen naar college en ambtenaren is makkelijk, daar maak je je vast ook populair mee, maar het past slecht bij een volksvertegenwoordiging die echt zoekt naar oplossingen.

 

31 mei 2018 - redactie Pro Actief Goirle

Wisseling van de wacht: Christel van Neerven wordt fractievoorzitter

PERSBERICHT

Op 28 mei heeft de fractie van Pro Actief Goirle Christel van Neerven gekozen als fractievoorzitter. Christel volgt Mark van Oosterwijk op, die deze functie twaalf jaar bekleedde.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christel van Neerven werd op 23 mei opnieuw als raadslid geïnstalleerd, nadat Marijo Immink de fractie verliet om haar functie als wethouder voort te zetten. Christel was eerder deel van de fractie in de vorige raadsperiode. Op 9 mei 2017 trad ze toe tot de gemeenteraad, als vervanger van de in maart 2017 overleden Mark van den Hout.

Christel heeft met haar functioneren in de fractie het afgelopen jaar aangetoond van toegevoegde waarde te zijn in de gemeenteraad. Christel is intelligent, doortastend en sterk in het bij elkaar brengen van (mensen met) uiteenlopende meningen. Van Christel gaat het type verbindend leiderschap uit dat zo goed past bij de beginselen van de Gôolse democratie.

De fractie van Pro Actief Goirle blijft verder bestaan uit Henk Gabriëls en Mark van Oosterwijk.

 

 

 

31 mei 2018 - redactie Pro Actief Goirle

Een nieuwe bestuursperiode: met energie en zin aan de slag!

Op 23 mei 2018 is het bestuursakkoord vastgesteld door de raad van Goirle. Daardoor konden de nieuwe wethouders en raadsleden worden benoemd. Voor ons als Pro Actief Goirle betekende dat 2 wisselingen. Marijo Immink is wederom als wethouder geïnstalleerd en Christel van Neerven neemt haar zetel in de raad over. Op 23 mei zijn beide dames dan ook geïnstalleerd. Hiermee is de vertegenwoordiging van Pro Actief Goirle in de raad en het college voor de komende vier jaar bekrachtigd en kunnen we vol zin en energie verder aan de slag. Verder naar een gewoon gewéldig Goirle. Wij wensen Marijo, Christel, Mark en Henk veel succes en werkplezier de komende jaren!

 

Marijo Immink tijdens de installatie tot wethouder.

 

 

Christel van Neerven bij de installatie tot raadslid.

 

En daarna informeel afsluiten: de volledige fractie (vlnr: Christel van Neerven, Marijo Immink, Mark van Oosterwijk, Henk Gabriëls):

(foto's: Hendrik Dejonckheere)

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.