27 maart 2017 - redactie Pro Actief Goirle
bron: 

Mark van den Hout

Op zondag 26 maart bereikte ons het intens verdrietige bericht dat op 51-jarige leeftijd na een zeer kort ziekbed is overleden

                                                                           MARK VAN DEN HOUT

 

Mark vertegenwoordigde vanaf 2010 Pro Actief Goirle in de gemeenteraad en trad gedurende die tijd op als fractiesecretaris.

Met zijn oprechte, recht door zee karakter en grote passie voor natuur, milieu en duurzaamheid heeft hij veel voor onze partij en de gemeente Goirle betekend.

We gaan hem missen als een fijne partijgenoot, een toegewijd lokaal politicus, maar bovenal als een warme persoonlijkheid met altijd oprechte belangstelling voor de mensen om hem heen.

Onze gedachten gaan uit naar Maartje, Pim, Sophie, Merijn, Sil, Marieke, Eva en overige familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven.


Bestuur, fractie, wethouder en leden Pro Actief Goirle

08 januari 2016 - redactie Pro Actief Goirle
bron: 

Coalitieakkoord ondertekend, nieuwe coalitie van start

Op 29 december 2015 is het nieuwe coalitieakkoord ondertekend. Lijst Riel Goirle is nu toegetreden tot de coalitie van de gemeente Goirle, die al bestond uit de PvdA, VVD en Pro Actief Goirle, en heeft daarmee de plaats die vrijkwam vanwege het vertrek van het CDA weer ingevuld.

Pro Actief Goirle heeft een grote rol gespeeld in het hele traject. Tijdens de onderhandelingen stonden we pal voor de voor ons belangrijke waarden: integriteit, rechtvaardigheid en transparantie. We zijn trots op en blij met het bereikte resultaat. De CDA-punten uit het vorige coalitie-akkoord zijn er uit geschreven. Er ligt een goed akkoord waarin zorg, welzijn en duurzaamheid goed geregeld blijven voor Goirle. En, minstens zo belangrijk: de vier coalitiepartners hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om samen de schouders te zetten onder een Goirle waar het goed wonen, werken en opgroeien is.

Pro Actief Goirle wenst de nieuwe LRG-wethouder Harry van de Ven veel succes.

(foto: Lucien van de Saden)

14 november 2015 - redactie Pro Actief Goirle

Bijeenkomst van de Stichting Belangen Rillaersebaan-West, 9 november 2015

De Stichting Belangen Rillaersebaan-West organiseerde op 9 november een bijeenkomst in verband met een aantal problemen rondom verkeersveiligheid, verkeersgeluid en fijnstof die weer de kop op staken. De commissie Ruimte (van de gemeenteraad) was uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Mark van den Hout, raadslid voor Pro Actief Goirle, woonde deze bijeenkomst bij. De stichting bestaat al zo'n 15 jaar en heeft in die tijd de indruk gekregen dat 'de gemeente' niks wil doen aan de door hen gesignaleerde knelpunten. Het bestuur van de Stichting, voorgezeten door Frans van Houten, heeft de buurtbewoners opgeroepen om mee te praten over de leefbaarheid van hun omgeving. Ook hebben zij de afgelopen tijd de publiciteit gezocht zoals een ingezonden stuk in het Goirles Belang en via een

artikel in het Brabants Dagblad

De bezorgdheid richt zich op 3 onderwerpen:

 

1 De verkeersdrukte op de Rillaersebaan. Dit is een belangrijk punt omdat de oostelijke ontsluiting van de Boschkens op de A58 nooit gerealiseerd is.

2 Het achterstallige onderhoud van de Baronielaan en de verkeersveiligheid. Er wordt in het algemeen te hard gereden, de wegstructuur is onduidelijk, wel/niet mogen fietsen, 30/50 km per uur. Er hebben diverse (bijna-)ongevallen plaatsgevonden.

3 Het onderhoud van de groenstrook tussen de huizen van de Baronielaan en de Rillaersebaan. De gemeente heeft aangegeven om bomen te gaan kappen terwijl die volgens de bewoners veel fijn stof tegenhouden. Daarnaast vinden de bewoners een geluidwering (groen zoals op de Burgmeester Bechtweg in Tilburg) op deze plek wel op zijn plaats.

Naast de ongeveer 30 buurtbewoners waren vanuit de commissie Ruimte vertegenwoordigers van de Lijst Riel Goirle, de SP, Lijst Couwenberg en Pro Actief Goirle aanwezig. Daarnaast waren als toehoorders ook een zestal leden van Echt Riel aanwezig. Echt Riel is een bewonersvertegenwoordiging voor vergelijkbare problemen rondom de Tilburgseweg en Kerkstraat in Riel.

Tijdens de bijeenkomst vond een levendige discussie plaats. Er was ongenoegen in de vorm van 'oud zeer' richting de gemeente. Regelmatig werden toezeggingen van wethouder Schellekens (in functie van november 2003 tot juli 2004) aangehaald die niet nagekomen zijn, zoals de oostelijke ontsluiting van de Boschkens. Terugkerend probleem blijkt te zijn dat er geen documenten bestaan over toezeggingen door de gemeente, noch van gesprekken met bestuurders, noch van gesprekken met ambtenaren. Men voelt zich niet gehoord in het gemeentehuis, hun deel van de Hellen lijkt te worden achtergesteld in vergelijking met voorzieningen in het centrum. Gezamenlijk hebben de aanwezige commissieleden uitgelegd waar de groep terecht kan als het de commissie ruimte betreft, maar ook gewaarschuwd dat het effectiever is om in te komen spreken als er een concreet besluit wordt behandeld. Als advies is meegegeven om binnen de stichting de zaken die men aangepakt wil zien te prioriteren. Namens het bestuur van Pro Actief Goirle heeft Mark van den Hout de stichting uitgenodigd om hun verhaal bij een openbare ledenraadvergadering van Pro Actief Goirle te komen vertellen (deze worden altijd aangekondigd op de site). Ook heeft Mark aangeboden dat de stichting gebruik kan maken van zijn kennis en ervaring om vragen over concrete procedures of onderzoeken te beantwoorden.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.