26 september 2019 - Hendrik Dejonckheere

REKS

Afgelopen woensdag was er radendag van hart van Brabant in het Jan van Besouw met twee centrale thema's: Maatpak en Reks

De regionale Energie en Klimaat strategie moet leiden tot een verbindend bod dat in concept in Juni 2020 en definitief voorjaar 2021 wordt vastgesteld. De aanpak betreft Hart van Brabant als geheel, op basis van de huidige informatie is er behoefte aan 1 TJ aan energie. omdat enigzins begrijpbaar te maken werd dit vertaald in een combinatie van windmolens en zonnepanelen. Mooi is dat in hart van Brabant de K van klimaat integraal bij de oplossing van het energievraagstuk wordt betrokken. Ook als investeringsvehikel voor toekomstige transities.

Deze aanpak is begrijpelijk omdat de maatregelen per 2030 tot resltaat moeten leiden. Alle boodschappen over oplossingen die nu nog niet beschikbaar worden daarmee verschoven naar de opdracht die gerealiseerd moet worden in de periode 2030-2050. Het was een interessante avond waarin bleek dat de eensgezindheid onder de raadsleden een stuk groter is geworden over de onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling.

Bedroevend is dat het projectbureau nog steeds niet beschikt over cruciale informatie om plaatsingsbeslissingen goed af te wegen. Er werden een aantal denklijnen gepresenteerd waarin vooral aandacht werd besteed aan de landschappelijke inpassing rekening houdend met het hoofdgebruik van het landschap. (Landbouw, leisure, Natuur) In een 4-tal groepen werden denklijnen vertaatd in plaatsingen van windmolens en zonneparken.

Er werd, niet alleen door ons, opgeroepen om veel sneller met de inwoners van ons gebied in gesprek te gaan om de bewustwording te vergroten en ook de acceptatie van toekomstig te nemen maatregelen te vergroten. 

Er werden 3 denkscenario's gepresenteerd met steeds genuanceerd andere uitkomsten.

1. Verdeel HvB in drie zones waarin achtereenvolgens van Noord naar Zuid landbouw, leisure en natuur centraal staan.

2. Denk in Hubs waarbij de hoogspanningslijnen en het hoofdnet rondom Tilburg het koppelpunt vormt voor grootschalige opwekking

3. Ga uit van een landbouw transitie waarbij de veestapel reductie leidt tot nieuw loofbos met daarin windmolens

 

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.