06 februari 2019 - Hendrik Dejonckheere

De kapel loopt vol voor A58 en Energietransitie Hart van Brabant

Na een uitvoerig welkom waarbij alle geneugten van Goirle werden genoemd door Burgemeester stappershoef kwamen er twee inleidingen waarin de voortgang van de belanrijkste opdrachten voor onze regio werden toegelicht. 

Het project A58 neemt de brede omgeving van de A58 in ogenschouw wat betreft mogelijkheden voor energiebesparing, inrichtingsoptimalisatie en de mogelijke uitwisselingen in klimaat en energieopdrachten die daarbij tussen de 9 gemeenten van hart van Brabant kunnen plaatsvinden. De A58 is daarvoor opgedeeld in 9 gebieden die stuk voor stuk besproken worden met de aanpalende gemeenten. Voor Goirle betekent het meepraten over De zone langs Riel, het stuk tussen de afrit Tilburg en de brug bij de abcovense dijk en het stuk dat daarop volgt op het driegemeentenpunt met Tilburg en Hilvarenbeek. Dat laatste wordt waarschijnlijk het meest interessant als het over energietransitie opdrachten en natuuropdrachten gaat.

Daarna werd de zaal geconfronteerd met een energietransitieopdracht van 4,2 terrawatt. Het was voor iedereen duidelijk dat, de daken vol leggen met zonnepanelen, slechts een start zou vormen van wat er gerealiseerd moet worden. In Hart van Brabant staan nu minder dan 10 windmolens. Dat zouden er in het formaat van de windmolens langs de A58 zo'n 150 moeten worden. Daarmee werd duidelijk dat zowel het formaat van de windturbines als het kijken naar andere alternatieven niet uit te sluiten valt.

 

In de discussie die volgend werd duidelijk dat de projectgroep wel een idee heeft van de gewenste doorlooptijd om met een voostel naar de raden te komen maar nog geen idee hoe de besluitvorming georganiseerd moet worden. Ook de wijze waarop men de bevolking denkt mee te nemen wordt voorlopig gezien als een rol voor de gemeentes. Hoe we dat kunnen doen in een situatie van onvergelijkbare opdrachten tussen gemeentes om vraag en aanbod met elkaar met elkaar te matchen door onderling taakstellingen of compensaties uit te wisselen behoeft nog verdere studie.

Bij elkaar was het een goed geleide avond in een verouderd  overlegmodel. Wat ook opviel was dat zwaartepunten uit de discussie uit de vorige hart van Brabant radendag zoals snelle fietsroutes in het geheel niet terugkwamen als thema. Voor onze vertegenwoordigers in de stuurgroep Hart van Brabant is er dus nog het nodige om onder de aandacht te brengen. Toch resteert na deze avond een positief gevoel die vooral door de onderlinge sfeer tussen de raadsleden werd bepaald.De bijdrage van Mark van oosterwijk over hoe de klimaatsceptici mee te nemen in deze transitie werd in de naborrel door veel collegae als belangrijk bestempeld.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.