05 februari 2019 - redactie Pro Actief Goirle

Goedbezochte informatieavond bewoners Zuidrand Besouw

Maandagavond was het Een drukke bedoening in kapel van Jan van Besouw waar de NBU haar plannen voor de zuidrand bij het van Besouwcomplex aan de omwonenden presenteerde. het was duidelijk dat de ontwikkelaar in de vorige fase goed naar de wensen had geluisterd.

Door een combinatie van verbouw en nieuwbouw behoud deze ontwikkeling haar industriele uitstraling met de klassieke gevel aan de Kerkstraat maar ook van de complexen binnenin zoals het accu en pompgebouw waar 4 studio's ontwikkeld worden. Het geheel wordt gasloos en milieurobuust opgeleverd. Het is de bedoeling dat in het najaar de verkoop van start gaat en er vanaf 2020 gebouwd gaat worden.

Ongetwijfeld is hier ook voor de gemeente straks het nodige van te leren. Het complex werd reeds in delen aangekocht in 2007 en 2009. het heeft dus meer dan 10 jaar geduurd vooraleer dit tot uitvoering komt. Ook nu weer is er nog een 3e fase waarvan nog niet duidelijk is wanneer die gebouwd mag worden. Goed evalueren hoe dit soort processen versneld kunnen worden met behoud van kwaliteit van de bebouwde omgeving kan leerpunten opleveren voor onze duurzame en dienstbare gemeente.

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.