12 december 2018 - Hendrik Dejonckheere

Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019

Doelstellingen

De ambitie van dit beleidsplan is dat jongeren op een zo gezonde en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Die doelstellingen tot dusver waren:

  1. Het tegengaan van overmatig alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;
  2. Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 24 jaar.

Dat wordt voor 2019 nu aangevuld met een derde doelstelling in 3 delen:

  • Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;
  • Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 24 jaar.
  • Het aantal jongeren uit de gemeente Goirle dat alcohol nuttigt onder 18 jaar in café/bar/snackbar/terras is van 48% gedaald naar 35% in 2020. Met als doel om uiteindelijk in 2024 uit te komen op 25%.

Aanleiding

Behalve de wettelijke verplichting is er alle reden om hier als gemeente aandacht aan te besteden. Kijk maar naar de gegevens van de jongerenmonitor. Dat onderzoek is uitgevoerd in 2016 onder jongeren tussen de 12 t/m 17 jaar. Uit de meest recente cijfers voor de gemeente Goirle blijkt onder andere dat:

  1. 39,2% van de jongeren uit de gemeente Goirle heeft ooit gedronken. In de regio is dit 35,3%;
  2. 29,9% van de jongeren uit de gemeente Goirle heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken, dit ligt hoger dan in de regio (27,2%);
  3. 58,2% van de jongeren uit de gemeente Goirle heeft de afgelopen 4 weken bij een gelegenheid 5 glazen of meer gedronken (= binge drinken). In de regio is dit 51,7%;
  4. 72,4% van de jongeren uit gemeente Goirle drinkt bij anderen thuis tegenover 68,5% in de regio;
  5. 48,2% van de jongeren drinkt alcohol een in café/bar/snackbar of op een terras. Dit is significant hoger dan in de regio, waar het gemiddeld 30,2% is.

Goirle staat in de top 2 wat betreft alcoholgebruik getuige de volgende Grafiek: drinken in café/bar/snackbar of op terras Bron: Jongerenmonitor GGD Hart voor Brabant. Hart voor Brabant is samengesteld uit: Land van Cuijk, Regio Uden, Regio Maasland, Regio Meierij, Regio Meierijstad en Midden-Brabant.

Er komt dus meer aandacht voor activiteiten op het gebied van zowel regelgeving, handhaving en educatie. Wat opvalt is dat er volgens B&W geen extra inzet nodig is voor controle. Het uitgangspunt van zowel de basiscontrole als de leeftijdsgrens/dronkenschap inspectie is dat dit gebeurt binnen de reguliere toezichtcapaciteit van de gemeente Goirle specifiek bestemd voor de naleving van de Drank- en Horecawet.

Dat houdt in dat er groot vertrouwen is in de andere maatregelen uit de driehoek. Dat ook de regelgeving niet wordt aangepast betekent dat alle heil verwacht wordt van de educatieve activiteiten. De oordeelsvormende bespreking vind plaats op 18 december aanstaande. Daarna weten we of de raad het eens is met deze aanpak. 

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.