11 januari 2018 - redactie Pro Actief Goirle

Pro Actief Goirle enthousiast over voornemen nieuwe besluitvormingsstructuur gemeenteraad

Burgemeester Mark van Stappershoef werkt samen met de fractievoorzitters aan een nieuwe besluitvormingsstructuur voor de gemeenteraad van Goirle. Dat maakte hij bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Van Stappershoef wil graag meer interactie met de inwoners. Pro Actief Goirle zet zich hier al jaren voor in en is dus enthousiast over de plannen. 

Op dit moment is de democratie in Goirle te beperkt naar de zin van de burgemeester. Fractievoorzitter van Pro Actief Goirle Mark van Oosterwijk is het daarmee eens. “Je mag eens in de vier jaar stemmen en daarna nemen de gemeenteraadsleden het weer over. Zij hebben overal een mening over, die ze verkondigen in de raad, maar ze zijn niet overal inhoudelijk bij betrokken. Als we burgers aan het woord laten die in hun dagelijks leven echt betrokken zijn bij de onderwerpen, dan kunnen we de dossiers veel inhoudelijker behandelen. En hopelijk bereiken we dan een uitkomst waarmee we de inwoners van Goirle en Riel echt vooruithelpen.”

 

Nieuwe werkvormen
Een ander minpunt van de huidige besluitvormingsstructuur dat de burgemeester in zijn speech aanhaalde, is dat ieder dossier op dezelfde manier behandeld wordt. Mark: “Dat is vreemd, als je ziet hoe verschillend de dossiers zijn die wij in de raad behandelen. Ze verschillen qua onderwerp, maar ook qua omvang. En het ene onderwerp weegt zwaarder in onze gemeente dan het andere. Dan is het vreemd om alle onderwerpen op dezelfde manier te behandelen.”

De burgemeester zoekt daarom samen met de fractievoorzitters naar nieuwe werkvormen, waarin de burgers meer inspraak krijgen en die de gemeenteraad variabel kan inzetten, afhankelijk van het dossier. “Heel bekend is natuurlijk het referendum, al ben ik daar zelf niet zo’n fan”, aldus Mark. “Wat ik zelf een heel mooie vorm vind, is de right to challenge. Als burgers zeggen: ‘Dit is niet goed, wij kunnen het beter’, dan geven wij als raad ze de mogelijkheid om zelf een oplossing te bedenken waar ze echt blij mee zijn. Dat geeft de burgers de ruimte om zelf aan de slag te gaan met een onderwerp, om met beleid te komen dat past bij het dagelijks leven. Ook de burgerjury vind ik interessant. Als burgers zelf actief aan de slag gaan met een onderwerp, krijg je als raad heel andere en betere inzichten.”

Andere rol gemeenteraad
Deze nieuwe werkvormen vragen wel om een andere rol van de gemeenteraad. Mark: “Die moet een stapje terug doen. We hebben eerder met dit idee gespeeld en dan loopt het toch spaak op dat stapje terug. De partijen zijn gewend om in de raad bij allerlei concrete onderwerpen vooral de algemene standpunten van de partij te verkondigen en niet zozeer te spreken vanuit de concrete behoefte van de burgers. In de nieuwe situatie zouden raadsleden niet meer zo diep op de inhoud ingaan. In plaats daarvan bepalen ze vooraf op welke manier een dossier behandeld moet worden en tot welk niveau ze de inspraak van de burgers laten gaan en dat is het dan. Het is niet heel efficiënt om na een inhoudelijke behandeling van burgers als raad exact hetzelfde werk te gaan zitten doen.”

Mark hoopt dat de partijen zich progressief opstellen, zodat de veranderingen echt doorgezet worden. “Wij van Pro Actief Goirle zetten ons hier al twaalf jaar voor in en dat blijven we doen. Ik weet namelijk zeker dat als wij de inwoners van Goirle en Riel meer mogelijkheden geven om inhoudelijk deel te nemen, de kwaliteit van de besluitvorming ontzettend vooruit gaat. Je krijgt dan beleid waar de inwoners van onze gemeente zich echt in kunnen vinden.” 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.