27 maart 2017 - redactie Pro Actief Goirle

Mark van den Hout

Op zondag 26 maart bereikte ons het intens verdrietige bericht dat op 51-jarige leeftijd na een zeer kort ziekbed is overleden

                           MARK VAN DEN HOUT

 

Mark vertegenwoordigde vanaf 2010 Pro Actief Goirle in de gemeenteraad en trad gedurende die tijd op als fractiesecretaris.

Met zijn oprechte, recht door zee karakter en grote passie voor natuur, milieu en duurzaamheid heeft hij veel voor onze partij en de gemeente Goirle betekend.

We gaan hem missen als een fijne partijgenoot, een toegewijd lokaal politicus, maar bovenal als een warme persoonlijkheid met altijd oprechte belangstelling voor de mensen om hem heen.

Onze gedachten gaan uit naar Maartje, Pim, Sophie, Merijn, Sil, Marieke, Eva en overige familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven.


Bestuur, fractie, wethouder en leden Pro Actief Goirle

ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.