Agenda

Ledenvergadering van ProActief

28 Juli in Mozes kleine zaal om 20u 

 

1. Opening voorzitter

2. Notulen vergadering 7 juli 2021 ( staan op de site bij notulen)

3. Inbreng bespreking uitgangspunten ProActief Goirle

4. Toelichting op ontwerp huishoudelijk reglement

5. Afspraken voor de voorbereiding van 8 september

8. Rondvraag / w.v.t.t.k.

9. Sluiting

 


ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.