Agenda

Ledenvergadering van ProActief

14 januari in Jan van Besouw Zaal 1006 om 20u 

 

1. Opening voorzitter

2. Notulen vergadering 24 September 2018 ( staan op de site bij notulen)

3. Inbreng fractie aangaande belangrijke stukken die in 2019 op de rol staan voor de gemeenteraad.

4. Tevens discussie met de fractie aangaande het vergaderschema van de fractie

    ( in principe elke maandag tussen 7 en 8 uur in de fractiekamer van het gemeentehuis) en daaraan gekoppeld de inbreng van de leden.

5. Mededelingen wethouder

6. Mededelingen Kascontrolecommissie aangaande controle jaarstukken 2018

7. Mededelingen bestuur

8. Rondvraag / w.v.t.t.k.

9. Sluiting met aansluitend nieuwjaarsborrel.

 

Aanmelden vooraf mag, maar is niet verplicht. Dit kan bij secretaris Bert van der Velden via info@proactiefgoirle.nl


ProActiefGoirle.nl maakt gebruik van cookies om content en analyses beter op uw voorkeur af te stemmen.